Nakhonsi Police Coop
 
ชื่อ
การยื่นกู้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก สำหรับสมาชิกสหกรณ์สังกัดต่างจังหวัด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง "ธุรกิจประกันชีวิตของคนสหกรณ์"
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ขอรับเงินรับรอง ให้ยื่นหลักฐานสำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวลา 08.00-16.30 น ของวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 ต่อสหกรณ์จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้ง ประธานการรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
ประกาศ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระประจำปี 2558
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
สหกรณ์ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันสารทเดือนสิบ
ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก ที่ยื่นกู้สามัญตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เป็นต้น
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)