Nakhonsi Police Coop
 
ชื่อ
สหกรณ์ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันสารทเดือนสิบ
ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก ที่ยื่นกู้สามัญตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 เป็นต้น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ยื่นกู้เงินสามัญ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558
ประกาศ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
หมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อสหกรณ์
ประกาศ แก้ไขระเบียบใหม่ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นเงินกู้ทุกประเภท กรุณาตรวจสอบหนังสือคำขอกู้เงินก่อนยื่นสหกรณ์ฯ ด้วยทุกครั้ง
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 (วันแรงงานแห่งชาติ)
ประกาศ ผลการสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)