Nakhonsi Police Coop
 
ชื่อ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก เพื่อเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ กรรมการสหกรณ์
ประกาศ เรื่อง โครงการพักการชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ระยะเวลา 3 เดือน (ต้้งแต่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค.64)
ประกาศ แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสหกรณ์ (สังกัดต่างจังหวัด) ที่ประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน ให้ยื่นกู้เงินโดยส่งเออกสารทางไปรษณีย์
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ขยายเวลาส่งรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ กู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยนคืนค้ำประกัน ประจำปี 2564
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษใช้สิทธิรับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เป็นประกัน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)