Nakhonsi Police Coop
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

nk bank

05 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่องการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม (อ่าน:96)
15 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดต่างจังหวัด ในการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้สมาชิกสหกรณ์สังกัดต่างจังหวัด ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (อ่าน:126)
15 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทสามัญใช้สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เป็นประกัน (อ่าน:466)
04 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 (อ่าน:507)
01 ส.ค. 2565 นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (อ่าน:57)
31 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกผู้รับเงินบำนาญ (อ่าน:63)
09 ก.ค. 2565 จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 3 (อ่าน:77)
01 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (อ่าน:173)
29 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมตลาดกลาง ชสอ.ออนไลน์เพื่อคนสหกรณ์ (อ่าน:75)
28 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลสหกรณ์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (อ่าน:73)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

559406
manual
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ประธานกรรมการ

AmPhonพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง

เงินฝาก
ร้อยละ
สมาชิกทั่วไป
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
- สามัญเพื่อการออม
3.20
สมาชิกสมทบ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.65
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.40
สมาคมฌาปนกิจฯ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สหกรณ์อื่น
- ออมทรัพย์
2.40
- ประจำ 12 เดือน
2.70
- ประจำ 24 เดือน
2.90
- ประจำ 36 เดือน
3.20
เงินกู้
ร้อยละ
สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สามัญ 5.90
สามัญ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 5.90
สามัญเพื่ออเนกประสงค์ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5.90
สามัญเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
สามัญแก้ปัญหาชำระหนี้ 5.90
สามัญผู้ประสบอุทกภัย 5.00
สามัญเฉพาะกิจ 5.00
ฉุกเฉิน 5.90
ฉุกเฉิน ATM 5.90
ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก 5.90
ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย 5.90
พิเศษเพื่อการรวมหนี้ 5.90
พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 5.90
พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน 5.90
พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) 5.90
QRcode