Nakhonsi Police Coop
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

cnma

nk bank

nk problem

07 มิ.ย. 2566 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ปรับปรุงแอปพลิเคชัน CoOp Network (อ่าน:10)
03 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นกู้เงินฉุกเฉิน ประจำวันที่ 8-18 พฤษภาคม 2566 (อ่าน:208)
19 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง แอปพลิเคชัน “CoOp Network” (อ่าน:145)
19 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (อ่าน:43)
31 มี.ค. 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษยายน 2566 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามใบวิทยุ.. (อ่าน:92)
28 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ข้อกําหนด และเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ (อ่าน:162)
27 มี.ค. 2566 ประกาศ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (อ่าน:49)
02 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (อ่าน:355)
02 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง สวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ (อ่าน:204)
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (อ่าน:123)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

663781
manual
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ประธานกรรมการ

AmPhonพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง

เงินฝาก
ร้อยละ
สมาชิกทั่วไป
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
- สามัญเพื่อการออม
3.20
สมาชิกสมทบ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.65
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.40
สมาคมฌาปนกิจฯ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สหกรณ์อื่น
- ออมทรัพย์
2.40
- ประจำ 12 เดือน
2.70
- ประจำ 24 เดือน
2.90
- ประจำ 36 เดือน
3.20
เงินกู้
ร้อยละ
สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สามัญ 5.90
สามัญ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 5.90
สามัญเพื่ออเนกประสงค์ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5.90
สามัญเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
สามัญแก้ปัญหาชำระหนี้ 5.90
สามัญผู้ประสบอุทกภัย 5.00
สามัญเฉพาะกิจ 5.00
ฉุกเฉิน 5.90
ฉุกเฉิน ATM 5.90
ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก 5.90
ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย 5.90
พิเศษเพื่อการรวมหนี้ 5.90
พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 5.90
พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน 5.90
พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) 5.90
QRcode