Nakhonsi Police Coop
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

cnma

nk bank

nk problem

20 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน:21)
20 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดประกอบการเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (อ่าน:28)
18 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม (อ่าน:62)
12 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (อ่าน:86)
11 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน:74)
02 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (อ่าน:102)
22 ส.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทสามัญทั่วไป (อ่าน:182)
12 ส.ค. 2566 ปรับปรุงแอปพลิเคชัน CoOp Network วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 (อ่าน:65)
09 ส.ค. 2566 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (อ่าน:647)
09 ส.ค. 2566 วิทยุทุนการศึกษา 2566 (อ่าน:59)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

704156
manual
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ประธานกรรมการ

AmPhonพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง

เงินฝาก
ร้อยละ
สมาชิกทั่วไป
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
- สามัญเพื่อการออม
3.20
สมาชิกสมทบ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.65
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.40
สมาคมฌาปนกิจฯ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สหกรณ์อื่น
- ออมทรัพย์
2.40
- ประจำ 12 เดือน
2.70
- ประจำ 24 เดือน
2.90
- ประจำ 36 เดือน
3.20
เงินกู้
ร้อยละ
สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สามัญ 5.90
สามัญ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 5.90
สามัญเพื่ออเนกประสงค์ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5.90
สามัญเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
สามัญแก้ปัญหาชำระหนี้ 5.90
สามัญผู้ประสบอุทกภัย 5.00
สามัญเฉพาะกิจ 5.00
ฉุกเฉิน 5.90
ฉุกเฉิน ATM 5.90
ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก 5.90
ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย 5.90
พิเศษเพื่อการรวมหนี้ 5.90
พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 5.90
พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน 5.90
พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) 5.90
QRcode