Nakhonsi Police Coop
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

nk bank

nk problem

31 มี.ค. 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษยายน 2566 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามใบวิทยุ.. (อ่าน:7)
28 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ข้อกําหนด และเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ (อ่าน:56)
27 มี.ค. 2566 ประกาศ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (อ่าน:17)
02 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (อ่าน:258)
02 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง สวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ (อ่าน:131)
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (อ่าน:86)
19 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน:124)
06 ธ.ค. 2565 สหกรณ์งดรับยื่นกู้ทุกประเภท ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 และหยุดทำการวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อจัดสถานที่ประชุมใหญ่ (อ่าน:101)
01 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งวันหยุดเดือนธันวาคม 2565 (อ่าน:111)
11 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ลำดับคิวการยื่นกู้เงินสามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.) (อ่าน:224)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

638941
manual
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ประธานกรรมการ

AmPhonพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง

เงินฝาก
ร้อยละ
สมาชิกทั่วไป
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
- สามัญเพื่อการออม
3.20
สมาชิกสมทบ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.65
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.40
สมาคมฌาปนกิจฯ
- ออมทรัพย์ทั่วไป
2.80
- ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สหกรณ์อื่น
- ออมทรัพย์
2.40
- ประจำ 12 เดือน
2.70
- ประจำ 24 เดือน
2.90
- ประจำ 36 เดือน
3.20
เงินกู้
ร้อยละ
สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 5.90
เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สามัญ 5.90
สามัญ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 5.90
สามัญเพื่ออเนกประสงค์ 5.90
สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5.90
สามัญเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.90
สามัญแก้ปัญหาชำระหนี้ 5.90
สามัญผู้ประสบอุทกภัย 5.00
สามัญเฉพาะกิจ 5.00
ฉุกเฉิน 5.90
ฉุกเฉิน ATM 5.90
ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก 5.90
ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย 5.90
พิเศษเพื่อการรวมหนี้ 5.90
พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 5.90
พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน 5.90
พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) 5.90
QRcode